Όραμά μας είναι να ζήσουμε σε μια κοινωνία και ένα κράτος όπου πρωτοβουλίες σαν την «Αναμονή» θα έχουν μειωμένο ή καθόλου λόγο ύπαρξης. Μέχρι όμως να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο ως άνθρωποι και ως χώρα, όραμά μας παραμένει η εξέλιξη της «Αναμονής» σε καθημερινή συνήθεια και η διάδοσή της σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μία κίνηση ανθρωπιάς η οποία θέλουμε να αποκτήσει βάση σε όλες τις γειτονιές της επικράτειας, έτσι ώστε να δυναμώσει τους άνεργους/άπορους συμπολίτες μας και να μην υπάρχει κανένας συνάνθρωπος μας χωρίς την δυνατότητα πρόσβασης σε βασικά είδη και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης.

Όραμά μας επίσης είναι η συνέχεια της παραγωγής νέου καλλιτεχνικού υλικού που θα εμπνεύσει και άλλους συμπολίτες μας να ευαισθητοποιηθούν και να πράξουν προς όφελος των αδύναμων της κοινωνίας μας, καθώς επίσης η ανάπτυξη νέων καλλιτεχνικών δυνάμεων  που θα αναδείξουν τις κοινωνικές ανισότητες και θα βοηθήσουν μέσα από τις τέχνες να εξομαλυνθούν.